Projekty UE

„Udoskonalenie dotychczasowych i określenie nowych kierunków działania spółki w obszarze usług budowania marki pracodawcy (Employer Branding) na drodze zmian procesowych” w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wysokość udzielonego dofinansowania (kwota wsparcia): 48.450 złotych.

Pobierz zapytanie ofertowe nr 1

Zaufali nam: