Kontakt

Multum PR spółka z o.o.

Biuro agencji:

ul. Podwale 62A lok. 309,
50-010 Wrocław

tel./faks 71 346 09 53,
tel. 662 678 073

biuro@multumpr.pl
www.multumpr.pl

Siedziba spółki:

ul. Paczkowska 48/10,
50-503 Wrocław

Dane spółki:

NIP: 899-265-77-98
REGON: 020859860

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317859
Kapitał zakładowy: 76 000,00 PLN

Zaufali nam: