Menu

Employer branding i kultura organizacyjna

Te dwa nieodłączne elementy mają znaczenie dla firmy i jej pracowników. Czy wpływają na siebie nawzajem i jakie korzyści niosą?
Czym jest kultura organizacyjna

To wartości, przekonania, zwyczaje charakterystyczne dla danej firmy, wyróżniające ją od innych przedsiębiorstw. Często mówi się o kulturze organizacyjnej, jako o niepisanych zasadach, które są w świadomości pracowników i wypełniają przestrzeń między regułami zapisanymi a rzeczywistością.

Nieodłączny duet

Budowanie marki pracodawcy to połączenie dwóch kwestii – skojarzeń z marką pracodawcy oraz lojalności wobec niej. Pierwsze są istotne wśród kandydatów i potencjalnych pracowników, którzy na podstawie znalezionych opinii budują na tym atrakcyjność firmy, drugie ma znaczenie dla aktualnych pracowników. Mając bezpośredni kontakt z kulturą organizacyjną marki, pracownicy utożsamiają się z nią i stają się jej ambasadorami. Tych dwóch aspektów nie da się rozdzielić. W swoich działaniach przenikają się i oddziałują na siebie nawzajem.

W jakich obszarach kultura organizacyjna najbardziej wpływa na employer branding?
  • Lojalność pracowników – gdy pracownicy są zadowoleni z kultury organizacyjnej, są bardziej skłonni do pozostania w firmie na dłużej. Marka z dobrze zdefiniowaną kulturą organizacyjną może liczyć na oddanych pracowników, którzy przyczynią się do jej rozwoju i dobrego wizerunku jako pracodawcy.
  • Pozytywna opinia pracowników – zadowoleni pracownicy są największym atutem. Ich postawa ambasadora marki i opinia na temat firmy może przyciągnąć nowych kandydatów, chcących pracować w miejscu, w którym panuje dobra atmosfera, a ludzie są zadowoleni z pracy.
  • Wzrost efektywności – firma, w której panuje dobra kultura organizacyjna, zazwyczaj działa bardziej efektywnie i osiąga lepsze wyniki finansowe. Zadowoleni i zaangażowani pracownicy mają pozytywny wpływ na charakter firmy, a tym samym na jej wyniki.

Kultura organizacji ma znaczenie na postrzeganie firmy wewnątrz, jak i na zewnątrz. Spójne komunikaty kierowane do obecnych i potencjalnych pracowników są idealnym narzędziem budowania marki pracodawcy. A jak takie tworzyć i które formaty są najlepsze – przeczytacie w naszych poprzednich wpisach blogowych.

Zaufali nam:

Spółka Multum PR sp. z o.o. jest beneficjentem programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, w ramach której otrzymała subwencję finansową w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.