Fundacje korporacyjne – co się zmieniło?

Temat fundacji korporacyjnych śledzimy uważnie – zarówno od strony zawodowej, jak i prywatnej, bo wiecie dobrze, że w naszych żyłach od lat płynie pozarządowa krew! 😊Dlatego sami się dziwimy, jak to się stało, że nie wspomnieliśmy jeszcze o raporcie fundacji korporacyjnych w Polsce, który ukazał się kilka miesięcy temu…

To już 4. edycja badania zrealizowanego z inicjatywy Forum Darczyńców w Polsce (wcześniejsze pojawiły się w 2007, 2012 i 2017 roku), portretującego sektor fundacji założonych przez firmy. Ile ich jest aktualnie? Czym się zajmują? Ile osób zatrudniają? Jak są finansowane? Z jakimi mierzą się wyzwaniami na co dzień?

Po szczegóły zachęcamy zajrzeć na: https://fakty.ngo.pl/raporty/fundacje-korporacyjne-2023, ale najważniejsze informacje i spostrzeżenia zebraliśmy dla Was poniżej:

 • Rośnie liczba fundacji korporacyjnych w Polsce – w 2023 roku funkcjonowało 219 (10 lat temu było ich prawie o połowę mniej).
 • Większość fundacji ma siedzibę w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Mazowsze jest województwem, z którego wywodzi się ich najwięcej (45%), natomiast co dziesiąta organizacja ma swoją siedzibę na Śląsku lub w Wielkopolsce.
 • WIELKOŚĆ FIRMY. Większość fundacji prowadzona jest przez duże korporacje (ponad 70%).
 • Fundacje korporacyjne najczęściej powstają z inicjatywy firm związanych z sektorami: finansów, bankowości i ubezpieczeń (ok 14%), energetycznego, paliwowego i surowcowego (12%), ale także wydawniczo-medialnego (ok. 10%) czy FMCG (ok. 9%).
 • Wzrasta udział fundacji wskazujących ekologię i ochronę środowiska jako główne lub dodatkowe pole swojej działalności.
 • POWIĄZANIA Z FIRMĄ. Ponad połowa fundacji jest powiązana z fundatorem w sposób strategiczny, 56% podmiotów wskazuje, że działania fundacji stanowią realizację strategii CSR lub ESG firmy. W 92% organizacji przedstawiciele firmy założycielskiej pełnią funkcję w zarządzie lub radzie fundacji.
 • FINANSOWANIE. Wsparcie finansowe to najczęstszy typ pomocy, jaką fundacje korporacyjne otrzymują od fundatora, deklaruje je 83% badanych. Ale jednocześnie – ze względu na konieczność finansowego zabezpieczenia działań – coraz częściej poszukiwane są sposoby funkcjonowania organizacji przy mniejszym zaangażowaniu finansowym fundatora (już co 4 fundacja przyznaje, że w jej budżecie nie ma wsparcia fundatora).
 • WOLONTARIAT. Fundacje coraz częściej włączają pracowników firmy założycielskiej w działania społeczne poprzez organizowanie im wolontariatu lub innych akcji społecznych (40% fundacji prowadzi wolontariat pracowniczy, a 63% podmiotów organizuje szeroko rozumiane społeczne zaangażowanie pracowników firmy). 55% fundacji przewiduje, że w ciągu kolejnej dekady będzie zwiększać zaangażowanie pracowników firmy założycielskiej. Połowa fundacji ma nawet wyznaczoną osobę lub osoby, które w ramach swoich obowiązków zajmują się organizacją wolontariatu pracowniczego. Więcej zaś (61%) ma wyodrębniony budżet na takie działania.
 • Grupy, na rzecz których najczęściej działają fundacje korporacyjne to dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnościami oraz chorzy. Wyraźnie zwiększył się odsetek fundacji, które wspierają seniorów, ofiary kataklizmów i klęsk oraz mniejszości etniczne oraz narodowe.
 • 77% fundacji zatrudnia płatnych pracowników. Zespoły fundacji są raczej niewielkie, choć zwiększające się – 20% fundacji ma zespół liczący powyżej 10 osób (dekadę temu takich fundacji było 7%).
 • ROSNĄ BUDŻETY! W 2022 roku fundacja dysponowała przeciętnie 1,3 mln zł, czyli niemal dwukrotnie większymi środkami niż w 2016 roku.
 • EKSPERCKOŚĆ. 68% fundacji prognozuje, że będzie chciało osiągnąć pozycję eksperta w obszarze, którym się zajmuje, a 38% zakłada specjalizację polegającą na skupieniu się na 1-2 najważniejszych projektach.
 • PROBLEMY. Najbardziej odczuwalnymi są te związane z otoczeniem formalnoprawnym – 43% fundacji boryka się z negatywnymi skutkami zbiurokratyzowanej administracji publicznej.

Jeśli interesuje Was temat fundacji korporacyjnych, zastanawiacie się, czy to już TEN czas i potrzebujecie wsparcia przy prowadzeniu działań promocyjno-marketingowych nowej organizacji – doskonale trafiliście, bo jesteśmy do Waszej dyspozycji!