Nie można być pracodawcą atrakcyjnym czy firmą pierwszego wyboru bez wsparcia oraz zaangażowania obecnych pracowników. To, co komunikujemy, musi mieć swoje wierne odbicie wewnątrz firmy. I mimo ogromnych budżetów oraz świetnie przygotowanych strategii, nie odniesiemy sukcesu, jeżeli pracownicy – naturalni i najważniejsi ambasadorzy naszej marki, nie potwierdzą komunikowanych wartości.

Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników, lepsze wyniki firmy, usprawnienie procesu rekrutacji – to jedne z najczęściej wymienianych korzyści, które niesie za sobą dobrze zbudowana marka pracodawcy. Choć tylko jedna z nich odnosi się do kandydatów, to wiele firm właśnie na niej skupia się, tworząc i realizując strategię Employer Branding. Część firm wychodzi z błędnego założenia, że marka pracodawcy kończy się na etapie rekrutacji, choć wcześniej poświęcały energię i znaczną część budżetu na zainteresowanie potencjalnych kandydatów swoją ofertą. Prawda jest taka, że sukcesem nie jest zatrudnienie nowych osób, a utrzymanie ich w firmie.

I tu na scenę wchodzi (niesłusznie spychany w cień przez wiele firm) Internal Branding, czyli komunikowanie wartości firmy jej pracownikom (na różnych szczeblach). Istotne jest jednak, by mieli oni możliwość reakcji na to, co się dzieje i wyrażenia swojej opinii. Jednym z podstawowych rozwiązań może być wprowadzenie regularnego badania zaangażowania i satysfakcji pracowników, dzięki któremu dowiemy się, jakie elementy w naszej organizacji funkcjonują sprawnie, a które wymagają większej uwagi i reakcji.

Komunikacja wewnętrzna wpływa na zaangażowanie pracowników. Wzmacnia ich lojalność i motywację do pracy, a to przekłada się na wizerunek, rozwój i wyniki przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, by prowadzić ją profesjonalnie. Pracodawcy muszą zapamiętać, że nie zbudują swojej marki samodzielnie. Kluczem do sukcesu, zarówno w dziedzinie Employer Brandingu, jak i sprzedaży, jest wsparcie pracowników. To właśnie oni stanowią o sile każdego biznesu.