Mówi się, że polski rynek zatrudnienia bardziej sprzyja pracownikom niż pracodawcom. Przełom nastąpił dwa lata temu, ukazując niedobory zatrudnionych na lokalnych rynkach pracy. W związku z tym wiele przedsiębiorstw zaczęło kierować swoją ofertę rekrutacyjną nie tylko do wykwalifikowanej kadry, ale także do osób, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową. Co jednak przesądza o tym, że dana firma czy organizacja postrzegana jest jako pracodawca idealny? Jak osiągnąć zasłużony tytuł pracodawcy pierwszego wyboru?

Pracodawcy funkcjonujący na polskim rynku powinni mieć świadomość, że wpływ na to, jak są oni postrzegani nie tylko przez konkurencję, ale i przez obecnych czy potencjalnych pracowników, ma kilka elementów.

By przyciągnąć do swojej firmy talenty, a następnie je u siebie zatrzymać, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na silną markę pracodawcy, dobrą reputację oraz wysokie zaangażowanie pracowników.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że skupiając się na powyższych zagadnieniach, budujemy przewagę konkurencyjną, a także możemy osiągnąć wysokie wyniki finansowe.Nie powinno podlegać wątpliwości, iż istotną rolę w tych kwestiach odgrywają wszelkie działania zorientowane na budowę wizerunku silnej marki „pracodawcy pierwszego wyboru”, znanych jako Employer Branding.

Employer of choice, czyli pracodawca pierwszego wyboru

Pracodawca pierwszego wyboru, określany mianem Employer of choice to pracodawca atrakcyjny zarówno dla potencjalnych, jak i obecnych pracowników. Wpływ na ową „atrakcyjność” ma wiele czynników. Wymienić tu można chociażby przyjazne środowisko pracy, satysfakcjonujące wynagrodzenie (często pojmowane jako konkurencyjne w stosunku do pozostałych pracodawców z branży), możliwość rozwoju czy dobre relacje ze współpracownikami.

Oczywiście istnieje więcej elementów, jednak już teraz widać, że sukces w postaci uzyskania tytułu pracodawcy pierwszego wyboru jest bezpośrednio połączony czy wręcz zależny od personalnego zaplecza firmy. Oznacza to, że dostosowanie warunków panujących w przedsiębiorstwie do oczekiwań osób w niej zatrudnionych, to w zasadzie konieczność.

Zatem jakimi cechami powinna charakteryzować się firma aspirująca do tytułu dobrego pracodawcy? Oto kilka z nich [1]:

  • prowadzi nienaganną komunikację (wewnętrzną i zewnętrzną);
  • zapewnia możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych i osiągnięcie awansu;
  • gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia;
  • umożliwia zachowanie work-life balance;
  • oferuje satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia.

W praktyce oznacza to, że aby osiągnąć status Employer of choice, należy stworzyć odpowiednią strategię, a następnie podjąć się działań, które umożliwią jej realizację na każdym szczeblu organizacyjnym przedsiębiorstwa.

Komunikujesz – angażujesz!

By móc sprawnie realizować cele przyjętej strategii budowania marki pracodawcy pierwszego wyboru, ważne jest zaangażowanie osób zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji. Jak rozpoznać czy nasi pracownicy są zaangażowani? Można to stwierdzić m.in. po tym, że chcą z nami zostać (pamiętajmy, że rozwój i kondycja przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa pracowników), identyfikują się z firmą oraz przyjętymi celami i są gotowi do podejmowania działań. Kolejne pytanie, które w tym momencie przychodzi na myśl, brzmi „jak zbudować zaangażowanie wśród zatrudnionych?”. Odpowiedzią jest komunikacja. Aby angażować, trzeba komunikować (się). Rozumie to coraz więcej firm, dlatego też niemal w każdej organizacji, która poważnie podchodzi do rozwoju wizerunku swojej marki, funkcjonuje dział odpowiedzialny za ten obszar.

Należy jednak pamiętać, że komunikaty nie mogą być jednostronne. Istotne jest, by możliwość wypowiedzi miał nie tylko zarząd czy kadra managerska, ale także pracownicy szeregowi. Warto zatroszczyć się o efektywność systemu komunikowania, chociażby poprzez eliminację barier komunikacyjnych w firmie czy dostarczenie ludziom odpowiednich narzędzi (biuletyny, plakaty, konkursy, spotkania itp.). Miejmy również na uwadze, że komunikacja musi być spójna. Oznacza to, że wszystkie informacje, które wychodzą na zewnątrz muszą mieć swoje odzwierciedlenie wewnątrz firmy.

Dlaczego warto budować zaangażowanie pracowników? Odpowiedź, mimo, iż wydaje się być prosta, wciąż stanowi dla wielu pracodawców nie lada odkrycie. Otóż zaangażowany pracownik staje się naturalnym ambasadorem marki (walking-talking brand agent). Czy nam się to podoba, czy nie, to pracownicy tworzą wizerunek firmy poza jej granicami, chociażby poprzez wypowiedzi (w Internecie lub wśród znajomych), w których dzielą się informacjami na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, warunków zatrudnienia czy panującej atmosfery.

Dlatego właśnie tak istotna jest profesjonalnie prowadzona komunikacja wewnętrzna. Dzięki niej budujemy przywiązanie i lojalność pracowników, którzy, czasem nawet nieświadomie, kreują wizerunek firmy. W tym przypadku, to od zaangażowania i poczucia satysfakcji pracownika zależy, w jakim świetle przedstawi swojego pracodawcę.

Nie zapominajmy, że nie można zostać pracodawcą pierwszego wyboru bez wsparcia obecnych pracowników. Czy tego chcemy, czy nie, praca staje się produktem, który chcemy sprzedać, a komunikacja wewnętrzna pełni rolę narzędzia wpływającego na wynik sprzedaży.

[1] K. Wojtaszczyk, Employer Branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 92.