Employer Branding

Szef, Szefuńcio, kanalia ten Szef

Szef to słowo dla nikogo nie pozostające obojętnym. Ci, którzy spotykali szefów rozumnych, dowcipnych i inteligentnych albo przynajmniej nijakich odbierają to słowo bez napięcia.

czytaj