Teoretycznie i praktycznie: employer branding – definicja

Czym właściwie jest EB? Zobaczmy, co mówią nam definicje. Spróbujemy podążyć ścieżką osoby, która nie wie, czym jest to pojęcie i szuka informacji w Internecie. Następnie zastanowimy się, na co zwracają uwagę popularne i ogólnodostępne opisy pojęcia employer brandingu.

Współczesny człowiek, zaczynając poszukiwania, często wybierze AI znającą odpowiedź na każde pytanie. Co mówi nam sztuczna inteligencja? W swojej definicji jasno określa, że EB to strategia i działania. W regule mocno wyeksponowany jest pozytywny wizerunek pracodawcy, który stanowi cel działań EB. W dalszej kolejności pojawiają się pojęcia często wykorzystywane przy opisie EB, a mianowicie „przyciąganie” i „talenty”. Tak wygląda całe objaśnienie:

Employer branding to strategia i działania podejmowane przez firmę w celu kreowania pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród obecnych i potencjalnych pracowników. Jest to sposób, w jaki firma prezentuje się jako atrakcyjne miejsce pracy, budując swoją reputację jako pracodawcy, który oferuje korzyści, rozwój zawodowy, przyjazne środowisko pracy itp. W skrócie, employer branding to budowanie marki pracodawcy, mające na celu przyciągnięcie, zaangażowanie i zatrzymanie talentów w organizacji.

W naszych poszukiwaniach nie może zabraknąć definicji z Wikipedii. Jest ona dosyć obszerna, kwintesencja brzmi:

Employer branding (EB, z ang. budowanie marki pracodawcy) – działania organizacji (najczęściej przedsiębiorstwa) mające na celu zbudowanie jej wizerunku jako „pracodawcy z wyboru”.

Pojawia się więc nowy termin „pracodawca z wyboru”, a także furtka do tego, że EB może dotyczyć nie tylko firm i wielkich przedsiębiorstw, ale także organizacji różnego typu.

W dalszej kolejności nasza przykładowa osoba – poszukiwacz definicji EB – zerka na pierwsze wyniki Google’a. Tutaj znajduje, że:

Employer branding to w najprostszym ujęciu budowanie marki pracodawcy. Działania podejmowane przez firmy w celu kreowania przyjaznego i profesjonalnego wizerunku służyć mają m.in. zatrzymaniu najlepszych pracowników oraz pozyskiwaniu kolejnych specjalistów wpisujących się w struktury poszczególnych zespołów. W dłuższej perspektywie silna marka pracodawcy wpływa też na lepsze postrzeganie firmy przez inne podmioty, w tym banki i inwestorów. Sama definicja employer branding nie jest nowa i została stworzona przez firmę McKinsey w 2001 roku.

Employer Branding (EB z ang. budowanie marki pracodawcy) to wszelkie działania podejmowane przez organizacje w celu kreowania wizerunku firmy jako pracodawcy z wyboru. Celem employer brandingu jest budowanie wizerunku firmy, w której pracownicy dostrzegają dobre środowisko pracy i możliwości rozwoju.

Widzimy zatem, że główny nacisk postawiony jest znów na pracodawcę z wyboru oraz markę pracodawcy. Mamy też informację, jaki ma on być – przyjazny i profesjonalny, a za drugą definicją dowiadujemy się, że pracodawca z wyboru to taki, który: zapewnia dobre środowisko pracy i możliwości rozwoju. 

Zatem gdybyśmy mieli zakreślić podstawowe składowe definicji EB, byłyby to:

  • makra pracodawcy (w domyśle silna marka pracodawcy),
  • budowanie,
  • pracodawca z wyboru,
  • pozytywny wizerunek pracodawcy,
  • przyjazne środowisko pracy,
  • przyciąganie,
  • talenty.

Przydać się możne też nasza (nieco mało encyklopedyczna) definicja. Uważamy, że EB to inaczej wszelkie działania (najlepiej ujęte w spójnej strategii, ale w praktyce nie zawsze strategia jest warunkiem działań EB) mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy – zarówno wśród pracowników, jak i szeroko pojętego otoczenia firmy (w tym między innymi kandydatów do pracy). Zauważmy też jeszcze jeden aspekt EB, który bardzo nas cieszy – działania EB zmierzają do tego, by pracownicy czuli się w swojej firmie po prostu dobrze. Nie zapominajmy, że firma, która odpowiednio opiekuje się swoimi pracownikami i jest „pracodawcą z wyboru” musi potrafić to pokazać nie tylko pracownikom, ale też otoczeniu zewnętrznemu.

Mamy nadzieję, że teraz jest już wszystko jasne. 🙂

Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i wprowadzimy Cię w świat EB. Napisz na kontakt@multumpr.pl.