W trosce o pracownika, czyli dlaczego well-being jest tak istotny?

Rolą nowoczesnego pracodawcy jest nie tylko dostarczenie wypłaty na czas, ale także zadbanie o dobrostan swoich pracowników. Czemu jest tak istotny?

Temat dobrostanu pracownika, a innymi słowy troska o szeroko pojęty well-being w organizacji, wysunął się na pierwszy plan po pandemii, a także wraz z inwazją Rosji na Ukrainę i poczuciem lęku oraz zagrożeniem bezpieczeństwa. Wówczas mocno dało się zauważyć (w obliczu licznych załamań psychicznych), jak mocno dobrostan pracownika wpływa na jego pracę i funkcjonowanie firmy. To, co wydawało się dla wielu mniej istotne, mocno dało o sobie znać. Dzisiaj nie mamy już wątpliwości, że pracodawca, który chce mieć wydajnych i szczęśliwych pracowników, nie tylko musi zadbać o poczucie bezpieczeństwa w postaci wypłaty na czas, ale także o wiele innych kwestii, które zbieramy w jednym pojęciu – well-being.

Jak definiuje się well-being w kontekście zarządzania firmą? Innymi słowy jest to zadbanie o dobrostan pracownika, poprzez uwzględnianie jego potrzeb, a co za tym idzie umożliwianie ich realizacji. Dobrostan dzieli się na różne obszary (posiłkujemy się koncepcją zaczerpniętą z Wellness In Eight Dimensionsz, Swarbrick & Yudof, 2015), które można opisać w następujący sposób:

 • Dobrostan fizyczny – energia, forma, witalność, siła
 • Dobrostan duchowy – poczucie sensu w życiu
 • Dobrostan psychiczny/emocjonalny – świadomość emocji i umiejętność w zarządzaniu nimi, a także radzenie sobie ze stresem
 • Dobrostan intelektualny – chęć poznawania oraz uczenia się
 • Relacje – budowanie wartościowych relacji z innymi ludźmi, kontakty, przynależność do grupy
 • Finanse – poczucie bezpieczeństwa finansowego
 • Kariera i rozwój – spójność pomiędzy tym, co robimy, a umiejętnościami i posiadanymi talentami, poczucie tworzenia wartości dla siebie i innych, sens, możliwości rozwoju, użyteczność społeczna
 • Środowisko naturalne – otoczenie, w którym przebywamy

W pigułce well-being jest to troska o dobrostan fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy pracowników, przez co wzrasta ich poczucie szeroko pojętego bezpieczeństwa, a wraz z tym efektywność i przywiązanie do firmy, która się nimi „opiekuje”. W praktyce są to popularne ostatnimi czasy benefity w postaci opieki psychologa, fizjoterapeuty, prywatnej opieki medycznej, czy też wydarzeń cyklicznych promujących zdrowy tryb życia (o popularnych owocowych czwartkach nie musimy chyba już pisać 😉 ). A także tworzenie przestrzeni do integracji i budowania relacji (imprezy dla pracowników, budżety na integrację itp.), troska o rozwój i dobrze dobrane szkolenia (coraz popularniejszy jest mentor, doradca zawodowy w organizacji), a także otoczenie (dobrze znane chillouty i rest roomy w firmach). Skarbnicą przykładów są benefity oferowane przez firmy.

A na koniec, dla porównania, definicja well-beingu opracowana przez firmę Gallup, zgodnie z którą istotne jest pięć elementów:

 1. Cel (purpose) – czyli po prostu „lubię to, co robię”, co bezpośrednio wiąże się z motywacją do osiągania wyznaczonych celów
 2. Relacje (social) – otrzymywanie wsparcia, a także szacunku oraz miłości
 3. Finanse (financial) – zarządzanie ekonomiczną sferą życia i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego
 4. Społeczność (community) – zadowolenie z miejsca, w którym mieszkam, a także poczucie bezpieczeństwa i dumy z posiadanych relacji
 5. Stan fizyczny (physical) – dobre zdrowie i energia do wykonywania codziennych zadań

Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć nieco pojęcie well-beingu i wytłumaczyć jego znaczenie w organizacji. A teraz podchwytliwe pytanie – czy my napisaliśmy ten tekst, czy poprosiliśmy czatGPT, żeby zrobił to za nas? 🙂