Badanie opinii pracowników – o co możemy zapytać?

Zdecydowaliście się na badania opinii pracowników, wybraliście też firmę, która je przeprowadzi. Przed spotkaniem warto przygotować się, by nie pominąć ważnych kwestii. Podpowiadamy, o co możemy zapytać. 😉

Jak przygotować się do spotkania – lista tematów, o których porozmawiamy

 • Jaki jest cel badania? Ważne, by na początku go określić. To pomoże nam sformułować odpowiednie pytania.
 • Czy firma realizowała badania w przeszłości? – Jeśli wcześniej były już realizowane podobne badania, będziemy mogli określić, w jakim stopniu mamy do nich nawiązać (układając zestaw pytań, a także prezentując wyniki).
 • Atrybuty pracowników – czyli np. stanowisko, staż pracy, wiek, płeć, dział, zmianowość. To pomoże nam w wyciągnięciu odpowiednich wniosków dla konkretnych grup.
 • Metody badania – ankieta, wywiady indywidualne, fokusy, a może testy?
 • Preferowana forma ankiety – online, papierowa czy mieszana?
 • Ilu jest pracowników? (Stałych i tymczasowych).
 • Ile jest lokalizacji? (Inne miasta lub budynki).
 • Zachęta – coś, co pracownicy otrzymają za wypełnienie ankiety, np. tematyczny gadżet, muffinka z logo albo sok w obrandowanej butelce.
 • Kanały komunikacji – te wykorzystywane w firmie (np. newsletter, plakaty, tablice ogłoszeń, drukowana gazetka), którymi będzie można zapowiedzieć badanie oraz o nim przypomnieć.
 • Terminarz (komunikacja przed badaniem, data badania, data prezentacji wyników).
 • Bieżące tematy/wyzwania Na czym nam szczególnie zależy? Z jakimi problemami boryka się firma?

 • Jakie słabe i mocne strony firmy?

 • Frekwencja nastawienie pracowników do badań, udział w poprzednich badaniach, oczekiwania ilościowe.

 • Obawy związanebadaniem niska frekwencja, krytyka, nieszczere odpowiedzi, niezrozumienie pytań, unikanie odpowiedzi przez pracowników.

 • Forma wyników zestawienie globalne i ewentualny podział na atrybuty lub obszary, np. administracja/produkcja).

 • Podsumowanie wyników (dla zarządu/dla pracowników) w wersji: quick-wins i red alerts, a także analiza ostateczna.

To najważniejsze kwestie, które poruszymy na spotkaniu dotyczącym przeprowadzenia badania opinii pracowników Waszej firmy. By dowiedzieć się więcej, jak przebiega cały proces przygotowaliśmy dokument, w którym zebraliśmy najważniejsze informacje.

Chcecie umówić spotkanie? Napiszcie do nas!