Menu

Co znaczy skrót ESG i dlaczego już dziś powinien go znać każdy przedsiębiorca?

Skrót ESG ostatnio nas „prześladuje”! Na konferencjach branżowych, w prasie biznesowej, w rozmowach z klientami, o wyskakiwaniu z googla już nie wspominając, bo z niego wyskakuje dużo rzeczy. 😊 Nic jednak dziwnego. To temat, którym zainteresować powinien się każdy większy przedsiębiorca, a na pewno zna go już ten, komu bliskie jest przemyślane zarządzanie swoją marką. Czym więc jest tajemnicze ESG? Już wyjaśniamy!

Environmental, Social, Governance (ESG) to spojrzenie na zarządzanie w następujących aspektach:

  • środowiskowym – zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój;
  • społecznym – odnosi się do relacji firmy z otoczeniem i oddziaływania na pracowników, klientów czy społeczność lokalną;
  • korporacyjnym – konieczność stosowania wysokich standardów zarządzania i kontroli, by zapewnić transparentność i odpowiedzialność.

Dla jednych hasła zagadkowe, dla innych oczywiste. Bo z roku na rok coraz więcej firm uwzględnia założenia ESG w działalności swoich przedsiębiorstw. Chce świadomie kreować wizerunek marki, a przy okazji mieć wpływ na jej funkcjonowanie w świecie.

Dziś realizacja aspektów środowiskowych, społecznych, korporacyjnych to przede wszystkim reputacja firmy, świadectwo jej stabilności, zainteresowania tematem zmian klimatycznych czy wrażliwość na potrzebujących. To gotowość do wdrażania standardów, które – choć czasem zmuszają do sporych zmian i sporo też kosztują, co tu kryć! – pokazują wejście na inny poziom biznesowy i otwartość na nieustanny rozwój.

Dla nas temat jest szczególnie istotny ze względu na sporą aktywność w obszarze fundacji korporacyjnych, które stają się niejako kanałem działań przedsiębiorców do realizacji własnej strategii ESG.

Jeśli interesuje Was to, jak wdrożyć elementy ekologii, jak realizować mądre akcje dla środowiska lokalnego i własnych pracowników, jak podnieść standardy funkcjonowania firmy, by zapewnić jej większą transparentność, zapraszamy do kontaktu: biuro@multumpr.pl Podpowiemy, jak skutecznie wybrać beneficjentów, na co zwracać szczególną uwagę i jak działać, by podejmowane akcje nie były tylko elementem raportu na koniec roku, ale realnie przyczyniały się do robienia dobrych rzeczy

Warto przy tej okazji wspomnieć, że

  • od 1.01.2024 obowiązek raportowania niefinansowego za 2024 r. dotyczyć będzie jednostek będących jednostkami zaufania publicznego (tj. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne itp.), których średnioroczna liczba zatrudnionych w roku obrotowym przekracza 500*.
  • Od 1.01.2025 obowiązek raportowania będzie dotyczył ww. jednostek, których średnioroczna liczba zatrudnionych w roku obrotowym przekroczy 250*.
  • Od 1.01.2026 zostaną nim objęte małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 pracowników.

Jaki z tego wniosek? Warto się z tajemniczym skrótem ESG oswoić, bo niebawem stanie się codziennością większości polskich (i nie tylko!) przedsiębiorców. A my do tego mocno namawiamy!

*Gdy jednostki te przekroczą co najmniej jeden z dwóch kryteriów finansowych: suma bilansowa 20 000 000 EUR, przychody netto ze sprzedaży 40 000 000 EUR.

Zielona siłownia, czyli jak zadbać o siebie i przyrodę

„Zielona siłownia” to propozycja dla firm pragnących zintegrować zespół i wzmocnić obszar CSR. W ramach projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna”, wolontariusze będą tworzyć siedliska dla różnych gatunków zwierząt, które tracą swój dom, i zadbają o bioróżnorodność usuwając inwazyjne rośliny. Zgłoszenia przyjmowane są od września, a chęć udziału można zadeklarować na stronie etna.org.pl.
Aktywność w Dolinie Baryczy

Malowniczy teren, jakim jest Dolina Baryczy, kryje w sobie wiele dobrodziejstw – często zapominamy o tym, że należy otoczyć je szczególną opieką. Celem działań Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna” jest zachowanie cennych przyrodniczo miejsc, stanowiących siedlisko życia wielu gatunków zwierząt i roślin, w tym chronionych w całej Europie ptaków. W ramach projektu „Gmina z werwą”, każdy chętny może wziąć udział w przyrodniczych aktywnościach.

– Zapraszamy do udziału w akcji zarówno osoby prywatne, jaki i grupy firmowe. My – doświadczeni członkowie „Etny” – pracujemy  ramię w ramię z wolontariuszami, dlatego nie trzeba znać się na pracach terenowych czy na roślinach. Wszystkiego nauczymy – zapewnia Roman Guziak Prezes Stowarzyszenia „Etna”.

Angażując się w „Zieloną siłownię”, można spędzić dzień na świeżym powietrzu, przebywając na łonie natury. Gwarantowana jest nie tylko duża dawka endorfin, ale także wycieczka przyrodnicza dla chętnych, a na zakończenie dnia wspólne ognisko. Aby wziąć udział w wolontariacie, wystarczy skontaktować się mailowo ze Stowarzyszeniem „Etna” – kontakt@etna.org.pl. Prace rozpoczną się w październiku 2022 roku, a zgłaszać można się przez cały czas trwania projektu – do lutego 2023.

Zadbaj o siebie i przyrodę

Jedną z przeszkód w rozmnażaniu gatunków takich jak: bekasy, derkacze, gąsiorki, jarzębatki, bociany są zarośnięte łąki naturalne siedliska tych zwierząt. Stowarzyszenie chce odtworzyć tereny lęgowe zarośnięte inwazyjnymi roślinami: nawłocią i czeremchą amerykańską. Zadania do wykonania to: koszenie i grabienie trawy, przycinanie krzewów, znoszenie gałęzi. Nie są konieczne specjalne umiejętności, ważne są tylko dobre chęci. Organizatorzy liczą nie tylko na indywidualne zgłoszenia, ale także na udział grup pracowniczych, które będą miały sprzyjające warunki do integracji w wyjątkowo urokliwym miejscu. Dla firm jest to szansa na realizację działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

– W Dolinie Baryczy dzierżawimy 22 ha łąk, które na terenie naszego kraju są siedliskami półnaturalnymi. Pozostawione same sobie zanikają, innymi słowy zarastają. Dlatego musimy zadbać o to, by przywrócić pierwotny wygląd łąk i tym samym zagrożonym gatunkom dać możliwość rozmnażania się – mówi Roman Guziak.

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska. Celem działań jest ograniczenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko przyrodnicze, w tym również na klimat. Prowadzony projekt „Gmina z werwą” finansowany z grantu nr K1d/0602 w wysokości 102 480, 00 EUR przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Więcej informacji o wolontariacie: https://www.etna.org.pl/index.php/zielona-silownia/

Zaufali nam:

Spółka Multum PR sp. z o.o. jest beneficjentem programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, w ramach której otrzymała subwencję finansową w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.