Menu

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/mpr2018/content.php on line 17

Zielona siłownia, czyli jak zadbać o siebie i przyrodę

„Zielona siłownia” to propozycja dla firm pragnących zintegrować zespół i wzmocnić obszar CSR. W ramach projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna”, wolontariusze będą tworzyć siedliska dla różnych gatunków zwierząt, które tracą swój dom, i zadbają o bioróżnorodność usuwając inwazyjne rośliny. Zgłoszenia przyjmowane są od września, a chęć udziału można zadeklarować na stronie etna.org.pl.
Aktywność w Dolinie Baryczy

Malowniczy teren, jakim jest Dolina Baryczy, kryje w sobie wiele dobrodziejstw – często zapominamy o tym, że należy otoczyć je szczególną opieką. Celem działań Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna” jest zachowanie cennych przyrodniczo miejsc, stanowiących siedlisko życia wielu gatunków zwierząt i roślin, w tym chronionych w całej Europie ptaków. W ramach projektu „Gmina z werwą”, każdy chętny może wziąć udział w przyrodniczych aktywnościach.

– Zapraszamy do udziału w akcji zarówno osoby prywatne, jaki i grupy firmowe. My – doświadczeni członkowie „Etny” – pracujemy  ramię w ramię z wolontariuszami, dlatego nie trzeba znać się na pracach terenowych czy na roślinach. Wszystkiego nauczymy – zapewnia Roman Guziak Prezes Stowarzyszenia „Etna”.

Angażując się w „Zieloną siłownię”, można spędzić dzień na świeżym powietrzu, przebywając na łonie natury. Gwarantowana jest nie tylko duża dawka endorfin, ale także wycieczka przyrodnicza dla chętnych, a na zakończenie dnia wspólne ognisko. Aby wziąć udział w wolontariacie, wystarczy skontaktować się mailowo ze Stowarzyszeniem „Etna” – kontakt@etna.org.pl. Prace rozpoczną się w październiku 2022 roku, a zgłaszać można się przez cały czas trwania projektu – do lutego 2023.

Zadbaj o siebie i przyrodę

Jedną z przeszkód w rozmnażaniu gatunków takich jak: bekasy, derkacze, gąsiorki, jarzębatki, bociany są zarośnięte łąki naturalne siedliska tych zwierząt. Stowarzyszenie chce odtworzyć tereny lęgowe zarośnięte inwazyjnymi roślinami: nawłocią i czeremchą amerykańską. Zadania do wykonania to: koszenie i grabienie trawy, przycinanie krzewów, znoszenie gałęzi. Nie są konieczne specjalne umiejętności, ważne są tylko dobre chęci. Organizatorzy liczą nie tylko na indywidualne zgłoszenia, ale także na udział grup pracowniczych, które będą miały sprzyjające warunki do integracji w wyjątkowo urokliwym miejscu. Dla firm jest to szansa na realizację działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

– W Dolinie Baryczy dzierżawimy 22 ha łąk, które na terenie naszego kraju są siedliskami półnaturalnymi. Pozostawione same sobie zanikają, innymi słowy zarastają. Dlatego musimy zadbać o to, by przywrócić pierwotny wygląd łąk i tym samym zagrożonym gatunkom dać możliwość rozmnażania się – mówi Roman Guziak.

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska. Celem działań jest ograniczenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko przyrodnicze, w tym również na klimat. Prowadzony projekt „Gmina z werwą” finansowany z grantu nr K1d/0602 w wysokości 102 480, 00 EUR przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Więcej informacji o wolontariacie: https://www.etna.org.pl/index.php/zielona-silownia/


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/mpr2018/content.php on line 17

Wolontariat pracowniczy

Czy warto pomagać? Oczywiście! Czy warto organizować wolontariat pracowniczy? Tutaj też nie mamy wątpliwości – tak! Zalet jest wiele, począwszy od tych mających bezpośrednie przełożenie: zadowolone dzieci lub posprzątane tereny zielone, poprzez pracowników-wolontariuszy – zmotywowanych, z nową energią, a skończywszy na firmie, której wizerunek zostaje znacznie ocieplony.
Nieco teorii, czyli czym jest wolontariat pracowniczy?

Jak sama nazwa wskazuje, są to działania pro publico bono, z tym że inicjowane przez pracodawcę. To właśnie on wspiera i zachęca swoich pracowników do aktywności o charakterze społecznym – do dzielenia się swoimi umiejętnościami, poświęcania czasu i angażowania się na rzecz innych lub ochrony środowiska.

Są różne rodzaje wolontariatu, począwszy od oddelegowania, czyli skierowania do pracy i działań na rzecz organizacji społecznej, poprzez kompetencyjny polegający na dzieleniu się swoimi umiejętnościami. Skończywszy na wolontariacie osobistym (inicjatywa pojedynczego pracownika) i zespołowym (kiedy pomaga grupa) oraz popularnych w ostatnim czasie zbiórkach pracowniczych. Wolontariatem można nazwać też aktywności realizowane w miejscu pracy, takie jak wycieczki dzieci w zakładach, pokazujące specyfikę danego zawodu czy staże. Znana jest również forma rad powierniczych, polegająca na zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników w pomoc w strategicznych działaniach fundacji (funkcje doradcze i kontrolne).

Firma może wspierać chętnych wolontariuszy na wiele sposobów. Oferując możliwość realizacji działań – tworząc programy i propozycje udziału w konkretnych akcjach czy udzielając wsparcia w postaci sprzętu lub dofinansowania.

Akcja „Jesteśmy otwarci na środowisko”
Co firma zyskuje na wolontariacie?

Pracownicy, widząc firmę zaangażowaną, doceniają to – wiedzą, że pracują dla brandu, który działa na rzecz innych, angażuje się w sprawy społeczne lub ekologiczne. Jest to pracodawca z misją i można być z tego dumnym/ą. Oni sami również mają szansę na czynienie dobra, oddania swojego czasu, podzielnie się kompetencjami. Co jest niewątpliwym zastrzykiem energii oraz okazją do samorozwoju. Pracownicy mogą sprawdzić się w innych rolach, niż te przypisane w organizacji. Jest to także świetna okazja do integracji!

Tyle teorii, przejdźmy do sedna sprawy, czyli przykładów! 🙂

Warto zobaczyć, jak o swoich pracownikach-wolontariuszach pisze Nokia. Nazywa ich Nokia Heroes. Firma umożliwia wykorzystanie dwóch dni w ciągu roku na wolontariat. Chociaż może wydawać się, że to wcale nie tak dużo, akcji, w których pracownicy biorą udział, jest z roku na rok coraz więcej. Cele są różne: sprzątanie szlaków turystycznych, budowa placów zabaw dla dzieci, zbiórki… Co potrzeba, bohaterowie Nokii zrobią!

Pracownicy PGE udzielają się w szkołach i przedszkolach, a także w domach dziecka. Tworzą ogródki, altanki, organizują atrakcje dla dzieci, albo po prostu odwiedzają podopiecznych, poświęcając im swój czas.

Z inicjatywy PwC wiele firm bierze udział w akcji „Biznes kontra smog”. Wolontariat polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu, przez pracowników wielu zrzeszonych firm, szkoleń dla dzieci i młodzieży na temat przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

Multum również angażuje się w wolontariaty. Oprócz doradztwa w działaniach CSR-owych sami wspieramy lokalne inicjatywy – sprzątaliśmy dorzecze Odry, wolontariatem kompetencyjnym pomagamy w zbiórce pieniędzy na leczenie Olka.

Jeśli szukasz pomysłów lub akcji, w których mogliby wziąć udział Twoi pracownicy, skontaktuj się z nami! Jako partner Stowarzyszenia Etna znajdziemy, co dobrego można wspólnie zrobić. 😉

Zaufali nam:

Spółka Multum PR sp. z o.o. jest beneficjentem programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, w ramach której otrzymała subwencję finansową w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.